Petak, 3. srpnja 2020.


Početna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Župa:    Politika i gospodarstvo    |   Sport    |   Crna kronika    |   Župa info    |   Župski đir    |   

Mali oglasi

Početna / Župa / Politika i gospodarstvo /    Sve vijesti iz rubrike Politika i gospodarstvo

Silvio Nardelli o Hotelima Plat, Kuparima, razkrižju u Srebrenom, kanalizaciji, cestama, groblju Dubac...

28.09.2016.


Hoteli Plat imaju novog vlasnika - je li izrada projektne dokumentacije završena jer bi, kako je najavljeno, početak radova na Hotelima trebao biti krajem ove turističke sezone?

 

 

Hoteli Plat nakon sezone nastavljaju s rušenjem već postojećih devastiranih objekata hotelskog kompleksa Plat koji su sukladno projektnoj dokumentaciji predviđeni za rušenje, a nakon dobivanja svih potrebnih dozvola započet će se s gradnjom.

Važno je naglasiti kako je tvrtka Karisma,  investitor budućeg kompleksa Plat podnijela zahtjev prema Vladi RH za uvrštenje  projekta hotelskog  kompleksa Hotela Plat u strateške projekte Republike Hrvatske.  Općina župa dubrovačka u suradnji s investitorom intenzivno radi na pripremi sporazuma kojim će se definirati svi uvjeti sukladno urbanističkom planu uređenja, a odnosi se na komunalnu infrastrukturu, javne površine, pješačke staze, prometnice i sl. , a u povjerensvu za unošenje projekta u strateške projekte RH Općina ima i svog predstavnika. Očekuje se da će projekt biti prihvaćen od strane Vlade Republike Hrvatske, te biti proglašen strateškim projektom RH, što znači da će sve akte o gradnji izdavati nadležno ministarstvo Graditeljstva.

Želja investitora je da otvaranje  dijela kompleksa bude već 2018.godine te se nadamo da će to tako uistinu i biti. Za dvije godine na prostoru sadašnjeg hotela Ambasador prve goste trebao bi primiti hotel koji će postati dio Sensatori resorta, luksuznog branda koji na Sredozemlju za sada imaju objekte na tri otoka - Ibizi,Tenerifima i Kreti.


 

Turistička sezone je na izmaku, kako ste zadovoljni dosadašnjim rezulatima na području Župe dubrovačke?

 

Iz godine u godinu  u Župa dubrovačka  ostvaruje sve veći broj noćenja, pa tako samo u odnosu na prošlu godinu bilježi porast od gotovo 40 tisuća noćenja. Samo u prošloj godini otvorila su se dva nova smještajna objekta, hotel Mlini i hotel Sheraton u Srebrenom, a možemo reći da su u sezoni 2016. radili sa svojim punim kapacitetima.  U sklopu Hotela Dubrovačka Rivijera d.d u srpnju i kolovozu ove godine otvoreni su novi smještajni kapaciteti „Apartmani Srebreno“ s ukupno 22 apartmana i  „ Villa Srebrenka“ sa 3 apartmana.

Još je Župa daleko od onih predratnih brojki, ali izgradnjom hotelskog kompleksa u Platu, a potom i Kupara, očekujemo da će zauzeti ono mjesto na tržištu kakvo i zaslužuje. Uvjeren sam kako će izvrsnost kao osnovni preduvjet održivog razvoja turizma kontinuirano privlačiti sve veći broj turista u Župu kroz brojne sadržaje, a uz kvalitetno partnerstvo svakim danom stvaraju se novi preduvjeti za oblikovanje jedinstvenog turističkog sadržaja.

 

 

U Kuparima, na prostoru buduće turističke zone ''Kupari I'', planiran je razvoj turističke zone za koju je krajem ožujka ove godine potpisan Ugovor o realizaciji između Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i tvrtke Avenue ulaganja d.o.o. – o čemu je konkretno riječ?

 

 

Radi  se o modelu koji je prvi put primjenjen u granicama Republike Hrvatske, gdje nije došlo do klasične privatizacije odnosno prodaje imovine već svojevrsne koncesije ili bolje rečeno, prava gradnje na dugi niz godina, ukupno 99, a u svrhu izgradnje hotelskih kapaciteta.

Na isti rok je također dana koncesija na pomorskom dobru, a investitor će plaćati naknadu za korištenje kako državnog zemljišta, tako i naknadu za korištenje  pomorskog dobru. Iznos naknade na državnom zemljištu će se dijeliti u omjeru 75% u korist države, a 25% Općine, dok će  1/3 iznosa koncesije na pomorskom dobru, sukladno zakonu, pripasti Općini Župa dubrovačka.

Aktivnosti na razvoju turističke zone Kupari teku sukladno predviđenom planu.

Nakon što je potpisan  ugovor s investitorom oko izrade urbanističkog plana uređenja, Općina Župa dubrovačka provela je službeni postupak  u kojem je izabran stučni izrađivač. Upravo je izrada urbanističkog plana uređenja osnovni preduvjet za sve buduće korake, prvenstvneo projektnu dokumentaciju.

Sve aktivnosti oko razvoja turističke zone Kupari odvijaju se sukladno zadanim rokovima iz ugovora s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom.

 

 

Kao jedno od krucijalnih problema Župe dubrovačke, u našem prošlom razgovoru, izdvojili ste problem kanalizacijske mreže , ali i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kuparima. Ima li pomaka u riješavanju tih problema?

 

U planu nam je izgradnja sustava kanalizacijske mreže za naselje Čibača i Poslovnu zonu. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na dionici od državne ceste D8 do Ulice dr. A. Starčevića kao prve faze kanalizacijskog sustava, a paralelno s nadležnim ministarstvom radimo i na konačnom rješenju pročiščavača za kojeg je već određena lokacija i osigurana infrastruktura.

 

 

Temeljem projekta Hrvatskih cesta ishodovana je građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja u Srebrenom. Kada će se pristupiti radovima i što će oni obuhvatiti?

 

Zahvaljujući zajedničkoj suradnji Općine Župa dubrovačka s Hrvatskim cestama raspisan je natječaj za rekonstrukciju raskrižja Srebreno na državnoj cesti D8. Riječ je o projektu od iznmnog značaja za Župu dubrovačku, kao i za opću protočnost i sigurnost prometa na ovom dijelu državne ceste.  

Općina Župa dubrovačka prije dvije godine izradila je idejni projekt rješenja  raskrižja u Srebrenom, te su na taj projekt Hrvatske ceste dale pozitivno mišljenje i preuzele obvezu izrade glavnog izvedbenog projekta, za kojeg je u svibnju ishođena i građevinska dozvola.

U međuvremenu, Općina je riješila sve imovinsko pravne odnose za izgradnju novog raskrižja, te kupnjom zemljišta osigurala sve preduvjete za realizaciju ovog važnog projekta sukladno Urbanističkom planu uređenja Srebreno I.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 4.600.000,00 kuna + PDV, a rok za završetak radova je 3 mjeseca. U listopadu će se pristupiti izvođenju radova koji prema projektu predviđaju izgradnju dodatnih kolnih traka koje će pospješiti protok prometa, a uvođenjem nove regulacije semaforima i video nadzora očekuje se znatno rasterećenje na ovoj dionici državne ceste. Ovim putem molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje zbog radova koji će dobrim dijelom riješiti postojeći problem, iako jedno pravo rješenje može biti gradnja nove ceste iznad Župe dubrovačke.


 

 

Izjavili ste kako bi jedino izgradnja nove ceste između Zračne luke i Grada, iznad naseljenih mjesta, riješilo problem preopterećenosti Jadranske magistrale i kako bi se time rasteretio promet kroz središte Župe dubrovačke - je li realno očekivati izgradnju nove ceste u skoroj budućnosti?

 

Svakako je realno očekivati, ali nažalost po tom pitanju nisu napravljeni znatniji pomaci. Hrvatske ceste kao investitor su dobile lokacijsku dozvolu za dionicu od zračne luke do naselja Plat, međutim kroz samu Župu još uvijek nije napravljen projekt temeljem kojeg bi se zatažila lokacijska dozvola.

Očekujemo da će Hrvatske ceste, kako je i obećano,  novu cestu uvrstiti na popis prioriteta za izradu projektne dokumentacije  jer se problem mora riještiti.

 

 

Krajem lipnja potpisan je Ugovor koji je, nakon dugogodišnjih priprema i rješavanja imovinsko pravnih odnosa, doveo do početka radova na izgradnji Groblja Dubac, u kojoj je fazi projekt?

 

Izmjenama DPU Groblje stvoreni su preduvjeti za početak izgradnje potporno-gabionskih zidova unutar obuhvata groblja Dubac. Riječ je o iznimno zahtjevnim radovima, budući se radi o dosta nepristupačnom i strmom terenu, posebno na dijelu prema moru gdje je provalija od 156 m.

Koncem lipnja započeti su radovi na izgradnji potpornih zidova unutar obuhvata groblja, a radove u ugovorenom iznosu od 5.940.000,00 Kn izvodi tvrtka Georad Inženjering d.o.o. iz Makarske koja je bila najpovoljniji ponuđač na javnom natječaju i rok za završetak radova je godinu dana.

Trenutno smo pred odabirom najpovoljnijeg ponuditelja i za južni potporni zid i dio 2.faze na zapadnom dijelu obuhvata, koji je kao što sam već rekao, iznimno zahtjevan i u tehničkom i financijskom smislu, budući se radi o teškom terenu i projektanskoj procijenjenoj vrijednosti od 14.900.000,00 Kn.

Nadamo se skorom početku radova i na tom području, a rok za završetak radova je također godinu dana.

U međuvremenu smo uspjeli riješiti sve imovinsko-pravne probleme oko zemljišta za pristupnu cestu, te smo formirali građevinsku parcelu i dobili građevinsku dozvolu za pristup groblju. Time smo otvorili mogućnost raspisivanja javnog natječaja za izgradnju pristupne ceste, procjenjene vrijednosti radova oko 6.000.000,00 Kn, ali i mogućnost ishođenja lokacijske dozvole za obuhvat groblja, čime se otvara mogućnost realizacije 1.faze groblja s ukupno 1585 grobnih mjesta. Procijenjena projektantska vrijednost radova na 1. fazi je oko 155.000.000,00 Kn.

 

 

Kad projekt Groblje Dubac dođe do krajne faze, na koji način će se dodjeljivati prostorna pozicija za sve one koji su se prijavili za kupnju grobnog mjesta?

 

Nakon što dobijemo građevinsku dozvolu za gradnju grobnica, a što očekujemo do ljeta 2017. godine, pozvat ćemo sve zainteresirane korisnike na potpisivanje ugovora o korištenju grobnih mjesta i u tom trenutku će se dodijeliti pozicije svakog grobnog mjesta. Način dodijeljivanja grobnog mjesta još nismo utvrdili, iako postoje neki prijedlozi, te ćemo suradno s Gradom Dubrovnikom u narednom periodu usvojiti način dodjeljivanja pozicija. Svakako ćemo tražiti model po kojemu nitko neće imati povlašteni položaj.

 

 

Do kada je planiran zadnji rok do kojeg bi Groblje Dubac trebalo biti u potpunosti završeno i možete li , u kraćim crtama, pojasniti kako će ono izgledati?

 

Prema utvrđenoj dinamici očekujemo završetak 1. faze groblja sa svim popratnim objektima i infrastrukturom do sredine 2020.

U 1. fazi izgradit ćemo pristupnu cestu do groblja, kao i prometnice unutar groblja s dva velika parkirališta. Od objekata imamo centralni objekt s velikom i malom dvoranom za ispraćaj, uredima za potrebe društva Groblje Dubac d.o.o., te prostora za prihvat i čuvanje pokojnika do ispraćaja.

Preko puta centralnog objekta se nalazi kapelica za vjerske obrede. Na muslimanskom dijelu groblja također je predviđena dvorana za ispraćaj pokojnika. Od ostalih objekata imamo jedan vrtni paviljon, dva sanitarna čvora, te prostore za proizvodnju vjenaca i kamene galanterije. Na uzvišenju iznad centralnog objekta nalazi se arheološko nalazište s ostacima (temeljima) crkve srušene 1805.godine i okolo nje 6 grobova, koji su arheološki istraženi i zaštićeni, te će biti uklopljeni u tzv. „Biblijski vrt“. Kao što sam već naznačio, u prvoj fazi će biti izgrađeno ukupno 1585 grobnih mjesta.

Ukoliko se ukaže potreba za većim brojem grobnih mjesta, odmah ćemo pristupiti izgradnji 2.faze u kojoj je predviđena izgradnja samo grobnih mjesta, budući će sve ostalo biti izgrađeno u prvoj fazi.

Najčitanije (7 dana)

Mladić iz Župe ima koronu
KAKVOĆA MORA: Srebreno tek zadovoljilo uvjete
KORONA: Nema novih slučajeva, 162 osobe u samoizolaciji


Izdavač:

Župski portal d.o.o.
Put za Petraču 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate Šutalo Cvjetković, glavna urednica

© Župski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti korištenja


Početna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeći naše stranice slažete se s korištenjem kolačića. Pročitajte više: Uvjeti korištenja